کارشناس منابع انسانی

گروه :   منابع انسانی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

ما در شرکت رایانمهر، در جهت پیشبرد بهتر امور منابع انسانی، ما به دنبال یک کارشناس منابع انسانی توانمند هستیم. فردی که علاوه بر تعامل خوب با کارکنان، به کلیه فعالیتهای واحد منابع انسانی اعم از جذب نیرو، ارزیابی عملکرد, توسعه منابع انسانی، آموزش، برنامه ریزی و اجرای امور رفاهی مربوط به کارکنان و برگزاری رویدادهای داخلی و... نیز آشنا باشد. شرح وظایف:


-    تحلیل مشاغل، تهیه شناسنامه هر شغل و شرح آن و به روز نگاه داشتن آنها


-    طراحی و اجرای فرآیند های مربوط به جذب و استخدام


-    محاسبه کارکرد کارکنان و امور اداری مربوط به ایشان


-    تشکیل پرونده و بروزرسانی اطلاعات پرسنلی کارکنان


-    برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مربوط به امور رفاهی کارکنان


-    برنامه ریزی و اجرای ایونت های داخلی مربوط به کارکنان


-    راه اندازی و اجرای فرآیند آموزش شامل نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزشی

 


مهارت های مورد نیاز