کارشناس حسابداری

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

حداقل حقوق:  1 تومان
حداکثر حقوق:  5000000 تومان

شرح شغل

-تهیه و ارسال گزارش معاملات فصلی، اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد

- ثبت روزانه اسناد حسابداری صندوق مربوط به دریافت و پرداخت های مالی مانند : خرید ، فروش ، حقوق و دستمزد در دفاتر یا نرم افزار حسابداری

- ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیانی و ترازنامه ای و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت

- تهیه مقدماتی صورت های مالی شرکت و ارائه به رئیس حسابداری یا مدیر مالی جهت کنترل و تایید نهایی

- محاسبه سود و زیان، قیمت تمام شده و موجودی انبار

- محاسبه، ارسال و پرداخت لیست بیمه، مالیات و حقوق کارکنان 


مهارت های مورد نیاز