کارشناس تحلیل بازار

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

حداقل حقوق:  1 تومان
حداکثر حقوق:  3500000 تومان

شرح شغل

ما عمیقا بر این باوریم که دستاوردهای رایانمهر به عنوان یک سازمان چابک در سایه تلاش خالصانه و حرفه ای تک تک کارمندان است.محیط کاری مناسب و بدور از حاشیه، تیم های کارآمد و خلاق،همکاران و مدیران صمیمی،ارزش بالای روابط انسانی و سیستمهای مدیریتی شرکت، مزیت رقابتی ماست.هم اکنون درصدد توسعه منابع انسانی شرکت هستیم.

جمع آوری،پردازش، و تحلیل آماری داده ها و آشکارسازی روابط پنهان بین آنها و همچنین کشف الگوها، روندها و همبستگی بین داده ها از وظایف عمده این شغل می باشد.

نظارت و پیش بینی روندهای فروش، ارزیابی اثربخشی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی و همچنین تحلیل و تبدیل داده ها و یافته های پیچیده به جداول ، نمودارها و گزارشات مکتوب قابل فهم نیز از دیگر وظایف کارشناس تحلیل داده می باشد.


شرح وظایف :


- گردآوری داده ها ، روندهای بازار و محیط کسب و کار و نیازمندی های مشتریان


- تهیه و تجزیه تحلیل گزارش ها


- تهیه مستندات مورد نیاز


- تهیه گزارش های فروش


مهارت های مورد نیاز