Scrum Master

گروه :   نرم افزار و فناوری اطلاعات
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

ما در رایانمهر به دنبال فردی ماهر هستیم که به عنوان Scrum Master به ما در رهبری و پشتیبانی از تیم های تولید نرم افزار با تمرکز بر نسل آینده نرم افزاری کمک کند.

شرح وظایف:


  • راهنمایی تیم ها و سازمان در استفاده از بهترین رهنمون های Agile و Scrum، روش ها و ارزش های آن.
  • تعیین مفهوم بلوغ اسکرام در تیم و سازمان و مربیگری تیم برای رسیدن با سطوح بالای بلوغ با سرعتی قابل تحمل برای تیم و سازمان.
  • حذف موانع یا راهنمایی تیم برای حذف موانع.
  • تسهیل سازی در تکمیل کارها، واگذاری کارها، یا الصاق کارها.
  • تسهیل سازی مباحث، ایجاد تصمیمات، ساخت تیم و حل تعارضات.
  • کمک به ارتباطات داخلی و بیرونی، بهبود شفافیت و انتشار اطلاعات.
  • پشتیبانی و آموزش مالک محصول در grooming و نگهداری از bro-duct backlog
  • جذاب کردن تحویل چابک با استفاده از بهترین ابزارهای متودولوژی agile مانند scrum ،kanban ،xp
  • فراهم سازی شرایط پشتیبانی از تیم ها با استفاده از سبک رهبری خدمتگذار در هر زمان و رهبری تیم با استفاده از مثال

مهارت های مورد نیاز