هلدینگ دانش‌بنیان رایانمهر اکوسیستمی زنده و پویاست که در بستر خود شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات (IT) را حمایت کرده، به فرایند رشد آنها تا بلوغ و رسیدن به بازار سرمایه، شتاب داده است؛ نهال‌های بالیده در این بستر حاصلخیز 9 شرکت مستقل ‌اند که در ارتباطی ارگانیک، چشم‌انداز گروه رایانمهر را تجسم بخشیده‌اند؛ اتمسفری برای انجام کارهای خوب و خوب کار کردن... برای تنفس بر لبه تکنولوژی و تلاشی جمعی در محیطی شاداب، شفاف و شتابان به سوی آینده...

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت های شغلی موجود یافت نشد، میتوانید رزومه خود را به شرکت ارسال کنید.

ارسال رزومه به شرکت

Powered By Hire.Camp